Lithuanian English Voiceovers


Lithuanian Voiceover Artists who speak English

Female Voices

Agne:

Dalia:

Gabija:

Marcele:

Monika:

 

Male Voices

Andrius:

Domas:

Dovydas:

Jurgis:

Kestas:

Marijus: