Farsi English Voiceovers


Farsi Voiceover Artists who speak English

Female Voices

Akrm:


Leila:


Marz:


Shima:


Solmz:


Zhra:


 


Male Voices

Elia:


Imn: